De zoektocht...
naar het DNA van Hengelo

Met het DNA van Hengelo willen we één herkenbaar, en door alle Hengeloërs gedragen, stadsverhaal ontwikkelen dat duidelijk maakt wat voor stad we met elkaar willen zijn. We kijken daarbij naar waar we vandaan komen (ons verleden), waar we nu zijn (ons heden) en waar we naartoe willen (onze toekomst).

Hengelo

Dit stadsverhaal doet recht aan wie we zijn en laat onze kracht zien zonder voorbij te gaan aan zaken die we minder goed voor elkaar hebben. Het DNA van Hengelo inspireert ons als inwoners, ondernemers, vastgoedeigenaren en bestuurders om het verhaal van Hengelo zelf te ervaren en uit te dragen. De kracht van Hengelo wordt dan een gezamenlijke kracht van alle partijen om initiatieven en ontwikkelingen verder te brengen.

“We kijken naar het verleden, heden en de toekomst om tot een duidelijk stadsverhaal te komen.“

Het DNA van Hengelo wordt vastgelegd in een stadsverhaal, het identiteitsbewijs van Hengelo, dat zowel beschreven als verfilmd wordt. Dit identiteitsbewijs vormt vanaf het moment van voltooiing het fundament waarop we ons beleid en onze besluitvorming baseren, nieuwe initiatieven ontplooien en onze stad ontwikkelen.